No.6 Shiquan Industrial Park, Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang Province
A
B No.6 Shiquan Industrial Park, Haiyan County, Jiaxing City, Zhejiang Province